Category Archives: Tiêu chuẩn xây dựng

Danh mục tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam mới cập nhật 2022

Theo wikipedia, Tiêu chuẩn xây dựng là các quy định về chuẩn mực kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật, trình tự thực hiện các công việc kỹ thuật, các chỉ tiêu, các chỉ số kỹ thuật và các chỉ số tự nhiên được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành hoặc công nhận để áp dụng trong hoạt động xây dựng. Tiêu chuẩn xây dựng gồm tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng và tiêu chuẩn khuyến khích áp dụng. Tại Việt Nam, tiêu chuẩn xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành. (Nguồn định nghĩa tại https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%AAu_chu%E1%BA%A9n_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng). Cùng sản xuất nhôm đúc Hoàn Mỹ, cập nhật TCXD mới nhất sau đây:

I. Các vấn đề chung về thiết kế

Số hiệu Tên văn bản Năm
TCVN 3987:1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng- Quy tắc sửa đổi hồ sơ thi công
TCVN 3988:1985 Hệ thống thiết kế tài liệu xây dựng. Quy tắc trình bày những sửa đổi khi vận dụng tài liệu thiết kế
TCVN 3990:1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Quy tắc thống kê và bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng
TCVN 4455:1987 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Quy tắc ghi kích thước, chữ tiêu đề, các yêu cầu kỹ thuật và biểu bảng trên bản vẽ
TCVN 4609:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Đồ dùng trong nhà. Ký hiệu quy ước thể hiện trên bản vẽ mặt bằng ngôi nhà
TCVN 4608:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng
TCVN 4607:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Ký hiệu quy ước trên bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công công trình.
TCVN 4614:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Các bộ phận cấu tạo của ngôi nhà. Kí hiệu quy ước trên bản vẽ xây dựng
TCVN 5571:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Bản vẽ xây dựng.Khung tên
TCVN 5570:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Bản vẽ xây dựng. Kí hiệu đường nét và đường trục trên bản vẽ
TCVN 5422:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kí hiệu đường ống.
TCVN 5686:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng . Các kết cấu công trình xây dựng. Kí hiệu quy ước chung
TCVN 5671:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Hồ sơ thiết kế kiến trúc.
TCVN 5898:1995 Bản vẽ xây dựng và công trình dân dụng. Bản thống kê cốt thép.
TCVN 5897:1995 Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng – Cách ký hiệu công trình và bộ phận các công trình. Kí hiệu các phòng và các diện tích khác
TCVN 5896:1995 Bản vẽ xây dựng. Các phần bố trí hình vẽ, chú thích bằng chữ và khung tên trên hình vẽ
TCVN 5896:2012 BẢN VẼ XÂY DỰNG – BỐ TRÍ HÌNH VẼ, CHÚ THÍCH BẰNG CHỮ VÀ KHUNG TÊN TRÊN BẢN VẼ 
TCVN 6003:1995 Bản vẽ xây dựng. Cách kí hiệu công trình và các bộ phận công trình.
TCXDVN 288:2004 Các công trình thể thao
TCXDVN 362:2005 Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế
TCXDVN 335:2005 Công trình thuỷ điện Sơn La – Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật

II. CÁC TIÊU CHUẨN VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Nguyên lý cơ bản và độ tin cậy của công trình

Số hiệu Tên văn bản Năm
TCVN 2484:1991 Phân cấp công trình xây dựng – Nguyên tắc chung

TCVN 2737:1995 Tải trọng và tác động

An toàn cháy nổ

Số hiệu Tên văn bản Năm
TCVN 4879:1989 Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn

TCVN 5040:1990 Thiết bị phòng cháy và chữa cháy. Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy. Yêu cầu kĩ thuật

TCVN 5760:1993 Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng.

TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.

TCVN 6161:1996 Phòng cháy và chữa cháy – Chợ và trung tâm thương mại – Yêu cầu thiết kế

TCVN 6160:1996 Phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng. Yêu cầu thiết kế

TCVN 4878:1999 Phân loại cháy – Yêu cầu chung

III. CÁC DẠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Nhà ở và công trình công cộng

Số hiệu Tên văn bản Năm
TCXDVN 281:2004 Nhà văn hoá thể thao – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

TCXDVN 306:2004 Nhà ở và các công trình công cộng. Các thông số vi khí hậu trong phòng

TCVN 353:2004 Nhà ở – Tiêu chuẩn thiết kế

TCXDVN 323:2005 Nhà ở cao tầng – Tiêu chuẩn thiết kế

TCXDVN 60:2003 Trường dạy nghề – Tiêu chuẩn thiết kế

TCXDVN 357:2005 Nhà và công trình dạng tháp – Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa

TCXDVN 373:2006 Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà

TCXDVN 361:2006 Chợ – Tiêu chuẩn thiết kế

TCXDVN 357:2006 Nhà và công trình dạng tháp – Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa

TCXDVN 194:2006 Nhà cao tầng – Công tác khảo sát địa kỹ thuật

Hệ thống kỹ thuật cho nhà ở và công trình công cộng

Số hiệu Tên văn bản Năm
TCVN 27:1991 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng. Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 25:1991 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCXDVN 333:2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế

TCXDVN 175:2005 Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế

Chống chịu tác động nguy hại của địa vật lý

Số hiệu Tên văn bản Năm
TCVN 46:1984 Chống sét cho các công trình xây dựng dân dụng. Tiêu chuẩn thiết kế – thi công

Khí hậu bên trong và chống tác động có hại bên ngoài

Số hiệu Tên văn bản Năm
TCVN 3994:1985 Chống ăn mòn trong xây dựng – Kết cấu bê tông và bêtông cốt thép – Phân loại môi trường xâm thực

TCVN 3993:1985 Chống ăn mòn trong xây dựng. Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

TCXDVN 149:1978 Bảo vệ kết cấu xây dựng khỏi bị ăn mòn

TCXDVN 204:1998 Bảo vệ công trình xây dựng – Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

Công trình công nghiệp

Số hiệu Tên văn bản Năm
TCVN 3904:1984 Nhà của các xí nghiệp công nghiệp. Thông số hình học

TCVN 4611:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – ký hiệu cho thiết bị nâng chuyển trong nhà công nghiệp

TCVN 4514:1988 Xí nghiệp công nghiệp. Tổng mặt bằng – tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4604:1988 Xí nghiệp công nghiệp. Nhà sản xuất – tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4604:2012 Xí nghiệp công nghiệp. Nhà sản xuất – tiêu chuẩn thiết kế

TCXDVN 319:2004 Lắp đặt hệ thống nối đất cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung.

TCXDVN 315:2004 Công trình thuỷ điện Sơn La – Các quy định chủ yếu về an toàn và ổn định công trình – Tiêu chuẩn thiết kế công trình tạm để quây và kênh dẫn dòng thi

QCVN 03:2009/BXD Qui định loại và cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị, bao gồm công trình xây mới và cải tạo sửa chữa.

Công trình giao thông

Số hiệu Tên văn bản Năm
TCN 18:1979 Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn

TCVN 4117:1985 Đường sắt khổ 143,5mm – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4054:1985 Đường ôtô – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4527:1988 Hầm đường sắt và hầm đường ôtô.Tiêu chuẩn thiết kế

22TCN-200-1989 Quy trình thiết kế công trình và thiết bị phụ trợ thi công cầu

TCVN 5729:1997 Đường ôtô cao tốc. Tiêu chuẩn thiết kế

TCN 266 :2000 Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ năm 1975

TCXDVN 104:2007 Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế

Công trình thủy lợi

Số hiệu Tên văn bản Năm
TCVN 4118:1985 Hệ thống kênh tưới. Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4116:1985 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép bêtông thuỷ công – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4253:1986 Nền các công trình thuỷ công. Tiêu chuẩn thiết kế

TCN 120:2002 Công trình thuỷ lợi – Xây và lát gạch – Yêu cầu kĩ thuật thi công và nghiệm thu

14TCN 102:2002 Quy phạm khống chế cao độ cơ sở trong công trình thuỷ lợi

Công trình nông nghiệp

Số hiệu Tên văn bản Năm
TCVN 3906:1984 Nhà nông nghiệp. Thông số hình học

TCVN 3996:1985 Kho giống lúa. Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 3995:1985 Kho phân khoáng khô. Tiêu chuẩn thiết kế

IV. CÁC LOẠI KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép

Số hiệu Tên văn bản Năm
TCVN 3994:1985 Chống ăn mòn trong xây dựng. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Phân loại môi trường xâm thực

TCVN 4612:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kết cấu bêtông cốt thép. Ký hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ

TCVN 5574:1991 Kết cấu bêtông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5572:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép. Bản vẽ thi công

TCXDVN 198:1997 Nhà cao tầng – Thiết kế kết cấu bêtông cốt thép toàn khối.

TCN 59:2002 Công trình thuỷ lợi – Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép – Yêu cầu kĩ thuật thi công và nghiệm thu

TCXDVN 307:2003 Bêtông nặng – Phương pháp xác định hàm lượng ximăng trong bêtông đã đóng rắn

TCXDVN 313:2004 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép – Hướng dẫn kĩ thuật phòng chống nút dưới tác động của khí hậu nóng ẩm

TCXDVN 356:2005 Kết cấu bê tông và bê tông cốt  thép  – Tiêu chuẩn thiết kế

TCXDVN 363:2006 Kết cấu bê tông cốt thép – Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh

TCXDVN 390:2007 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm thi công và nghiệm thu

Kết cấu kim loại

Số hiệu Tên văn bản Năm
TCVN 4613:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Kết cấu thép – Ký hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ

TCVN 5575:1991 Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5889:1995 Bản vẽ các kết cấu kim loại

TCXDVN 334:2005 Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp

Kết cấu gạch

Số hiệu Tên văn bản Năm
TCVN 5573:1991 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế

Kết cấu gỗ

Số hiệu Tên văn bản Năm
TCVN 4610:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Kết cấu gỗ – Ký hiệu quy ước thể hiện trên bản vẽ.

Nền, móng nhà và công trình

Số hiệu Tên văn bản Năm
TCXDVN 40:1987 Kết cấu xây dựng và nền. Nguyên tắc cơ bản về tính toán.

TCXDVN 189:1996 Móng cọc tiết diện nhỏ. Tiêu chuẩn thiết kế.

TCXDVN 206:1998 Cọc khoan nhồi. Yêu cầu về chất lượng thi công

TCXDVN 205:1998 Móng cọc. Tiêu chuẩn thiết kế

 

Nguyễn Bá Toàn – Thanh tra Xây dựng